Furniturewood.ba | Vaš vodič u svijet namještaja
   
ARTECO
ARTECO svoje djelovanje usmjerava u pravcu pružanja usluga iz područja dizajna, izrade prototipa, rada sa 5-osnim CNC (Computer Numeric Control- kompjuterski upravljana mašina) mašinama, mašinama za obradu drveta, završne obrade, pripreme,  sušenja sirovina,  pomoć pri izvozu finalnih drvoprerađivačkih prioizvoda, obuka u korištenju tehničke dokumentacije.
Medakovo, Tešanj
Medakovo
74260 Tešanj, Bosna i Hercegovina
T:(032) 032 658 770
F:(032) 658 770
info@arteco.ba