Furniturewood.ba | Vaš vodič u svijet namještaja
   
HAJDER-ART
‘HAJDER-ART’ je umjetnička radionica koja se bavi rezbarstvom(duborezom) u drvetu.
IDČ Asim Čamdžić 31 Zavidovići, Zavidovići
Proizvodnja
IDČ Asim Čamdžić 31 Zavidovići
Novo naselje
72220 Zavidovići, Bosna i Hercegovina
T:(032) 061 / 421 - 479 062 / 240 - 225
F:(032)
hajder.art@gmail.com