Furniturewood.ba | Vaš vodič u svijet namještaja
   
DRVOPROMEX
Pored zaokruženog ciklusa proizvodnje (korištenje drvenog otpada), i primarne prerade drveta (rezana građa) naša firma sve više svoju proizvodnju okreće prema finalizaciji. 
Gornje Karadže 71 Bugojno, Bugojno
Centrala
Gornje Karadže 71 Bugojno
70230 Bugojno, Bosna i Hercegovina
T:(030) (+387 30) 251 862
F:(030) (+387 30) 251 511
drvoprom@bih.net.ba